2nd Floor at Asklipiou 95, Exarcheia, Athens, Greece