Groundfloor Apartment – Asklipiou 95, Exarcheia, Athens, Greece